Външният дълг на страната расте

Сумата достигна до 35,3 млрд. евро в края на април

Външният дълг на страната расте

Брутният външен дълг на страната е нараснал с 3,8% до 35,38 млрд. евро в края на април, показват данните на Българска народна банка. На годишна база външният дълг намалява с 3,39 млрд. евро или с 8,7%.

Дългосрочните задължения са в размер на 27,8 млрд. евро, като нарастват с 1,59 млрд. евро или с 6,1% спрямо края на 2015 г., когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26,2 млрд. евро.

Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,57 млрд. евро (16,3% от БВП и 21,4% от брутния външен дълг), свивайки се с 306,2 млн. евро или с 3,9%по-малко спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,88 млрд. евро.

През първите четири месеца на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 1,3 млрд. евро (2,8% от БВП на страната) при плащания за 4,1 млрд. евро (9,4% от БВП) година по-рано (през януари-април 2015 г.).

Нетният външен дълг в края на април е в размер на 5,7 млрд. евро, като намалява с 1,1 млрд. евро или 16,8% спрямо края на 2015 г. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 12,3% в края на април 2016 г., намалявайки с 3,1% спрямо края на предходната година.

Коментари: 0