Прокуратурата иска съдът да отмени 30-процентното поскъпване на газа

Според Прокуратурата, има нарушение на материалния закон и необоснованост на решението за тази цена

Прокуратурата иска съдът да отмени 30-процентното поскъпване на газа
688 ~ 2 мин. четене

Върховна административна прокуратура (ВАП) настоява пред Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на решението на КЕВР за повишаване цената на природния газ. Според прокуратурата, Административният съд в София не е уважил протеста против утвърдените от КЕВР по-високи цени на природния газ, които от 01.04.2017 г. се вдигнаха с 29.6%.

ВАП аргументира несъгласието си с това, че съдът не е отчел неспазването на разпоредбата за регулиране на цените на природния газ. Целта на тази норма е да гарантира най-благоприятната цена. По този начин са накърнени правата на участници в административното производство, които с изключение на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяват несъгласие с повишението на цените, описвано като „шоково“ и „гибелно“.

От ВАП припомнят, че с протестираното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ: до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане; на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

Единствено „Булгаргаз“ ЕАД не възразява срещу повишението на цената на природния газ, което е обяснимо за ВАП, тъй като в атакуваното решение на КЕВР е предвидено през второто тримесечие на 2017 г. клиентите на "Булгаргаз" ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363.26 лв. за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19.73 лева за 1000 куб. м). През първото тримесечие цената на суровината беше 280.21 лева за 1000 куб. метра.

Прокуратурата добавя, чв в производството пред Административен съд София КЕВР не е доказала, че е спазен един от принципите в Закона за енергетиката - на прозрачността за определяне на цените и е акцентирано недвусмислено, че решението на административния орган не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез който са определени ценовите компененти. Нарушен е член от Закона за енергетиката за икономическа обоснованост на цените.

По тези причини ВАП смята решението на съдът в София за неправилно и настоява пред ВАС да бъде отменена по-високата цена на газа. Според Прокуратурата, има нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. 

Коментари: 0