ВАС спира практиката на МВР да отнема книжки за неплатени глоби

Според върховните съдии това нарушава принципа на правовата държава и ограничава конституционни права на гражданите

ВАС спира практиката на МВР да отнема книжки за неплатени глоби

Снимка: Красимир Свраков

20851 ~ 1 мин. четене

Върховния административен съд (ВАС) определи като противоконституционни текстовете в Закона за движението по пътищата, според които властите отнемаха книжките на шофьорите при опит да преминат българската граница, ако имат неплатени глоби. Съдиите пишат в мотивите си, че текстовете, приети от управляващото мнозинство в началото на миналата година, ограничават основни права на гражданите - на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели и на личен живо. Също така те погазват принципа на правовата държава.

Писменото становище на ВАС е по искане на Конституционния съд, който още през лятото на 2020 г. допусна разглеждане по същество на казуса по искане на омбудсмана. Бяха атакувани като противоконституционни текстове от Закона за движението по пътищата чл. 171, т. 1, б. "д" и т. 2, б. "к"

„С оспорените разпоредби законодателят флагрантно е нарушил принципа на правовата държава, а с това недопустимо и в противоречие с изискванията на правната сигурност, предвидимост и стабилност е ограничил конституционно защитени права на гражданите“, пише в становище на пленума на ВАС. Според върховните съдии в конструкция, при която неплащане на едно публично задължение води до отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и до временно спиране от движение на моторно превозно средство на собственик, няма правна логика.

Допълнение към това в мотивите към закона се твърди, че преследваната цел е „осигуряване на безопасността на движението по пътищата“, в което също няма правна логика. Такива принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗДвП, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено лицето да изпълни публичното си задължение, пише още в становището на върховните съдии.

Коментари: 0