Въвеждат електронен жп билет

Ще бъде улеснено навлизането на нови участници в железопътния пазар

Въвеждат електронен жп билет
Въвеждане на електронен жп билет предвиждат промени в Закона за железопътните превози, приети от министрите на редовното заседание на МС днес. Предвидените промени регламентират електронния билет като превозен договор в жп транспорта при превоз на пътници, както и използването на електронна товарителница на товари във вътрешно съобщение.

Промените въвеждат разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство.

Основните цели на Директивата са да бъде улеснено навлизането на нови участници в железопътния пазар и подобряването на конкуренцията, за да бъдат постигнати по-ефективни и работещи товарни и пътнически жп услуги.

С предложения законопроект ще се подобрят условията за недискриминационен достъп до жп съоръженията, ще бъде повишена и прозрачността на институционалната рамка на железопътния пазар. Промените целят и постигане на по-добро ниво на сътрудничеството и координация за развитието на международния железопътен транспорт.

Измененията и допълненията са основа и за осигуряване на ефективни стимули за добро и насочено към устойчивото развитие финансиране, както и за увеличаване независимостта и правомощията на регулаторния орган.

Коментари: 0