Възможности за финансиране в сферата на иновациите

Бизнесът ще се състезава за близо 150 млн. лева

Възможности за финансиране в сферата на иновациите
4286 ~ 3 мин. четене
Автор: Венцислав Генков

Амбициозни планове за безвъзмездна помощ за бизнеса през 2017 г. са заложени в годишния график на програмата „Иновации и конкурентоспособност”. За разлика от изминалата година, когато се залагаше на финансиране на оборудване и софтуери, сега акцентът пада върху продуктови и производствени иновации. Бизнесът ще се бори за финансиране за 150 млн. лева по програмата.

През март следващата година предстои да започне прием по една от популярните и чакани от бизнеса възможности – процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации" по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" с бюджет от 68.5 млн. лева. Схемата се очакваше да стартира в края на тази година, но последната промяна само от преди няколко дни в индикативната програма, посочва новия срок за кандидатстване.

Какви проекти могат да търсят финансиране

Процедурата ще финансира предприятия, които разработват и разпространяват иновации или за повишаване на иновационния капацитет на предприятията.  Важно е да се отбележи, че изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес.

Сред приоритетните сфери за кандидатстване е информационни технологии и информатика –  уеб, хибридни и “native” приложения, езикови технологии и безжични сензорни мрежи и комуникация. Както и ИКТ подходи в машиностроенето, медицината и творческите индустрии.

Ще се финансират проекти насочени към чисти технологии и мехатроника, което освен инженеринг, роботика и автоматизация на процеси, включва и проектиране и производство на високо-технологични продукти, интелигентни системи и уреди („интелигентни домове“ – „интелигентни градове“).

Био производството (кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти) също може да получи финансиране,  свързано с методи за съхранение и преработка на продуктите.

Сред приоритетите на схемата е разработване на компютърни и мобилни приложения, както и игри с образователен или развлекателен характер. Ще се финансира алтернативен и екстремен туризъм при условие, че не е сезонен и масов.

Кой може да кандидатства

По процедурата могат да участват предприятия с три приключени финансови години. Кандидатите може да са партньори с научни организации и София Тех Парк, а допустимите разходи са инвестиционни (ДМА и ДНА), оперативни и такива за услуги.

Безвъзмездната помощ по процедурата за един проект е минимум 50 хил. лева и максимум - 1 млн. лева. Размерът на гранта може да покрие от 25% до 90% от разходите по проекта.

Другите възможности

Грантовата схема „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” ще стартира през лятото на 2017 г. Тогава се очаква и програмата „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства”.

По процедурата за развитие на лаборатории се цели създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане популяризирането на нови продукти. Кандидатите могат да бъдат вече съществуващи средни и големи предприятия, които да кандидатстват с проекти с минимален размер на помощта - 100 хил. лева и максимален размер до 1.25 млн. лева.

Схемата за инициативи за ефективно използване на ресурсите е насочена към съществуващи малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Бюджетът на програмата е 72 млн. лева, които ще бъдат насочени към дейности, свързани с отпадъци, води и рециклиране на материали.

С едно наум

Сегашната политическа ситуация не дава големи шансове за реализация на всички планове на Министерството на икономика за следващата година. Твърде оптимистично е да се смята, че процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации" ще стартира през март. Вероятното стартиране на програмите ще бъде поне с няколко месеца по-късно. Сред въпросите, които вълнуват кандидатите, е дали всичко планирано ще продължи по план и дали шефовете на управляващите органи ще бъдат запазени от следващото правителство.  

Подкрепи Economic.bg