Вдигат таксите за обучение в 13 български университета

Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ Габрово

Вдигат таксите за обучение в 13 български университета

Снимка: Economic.bg/Архив

8424 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Размерът на таксите за обучение на студенти през новата академична 2019/2020 г. се увеличава в 13 държавни висши училища с от 5% до 63%, или от 30 до 270 лв. спрямо размера на таксите за миналата учебна година, става ясно от решение на Министерски съвет. 

По-високи такси за обучение ще плащат студентите на Технически университет - Габрово, Технически университет - Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет - Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, и други. Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ Габрово и се отнася за студентите задочна форма на обучение в техническите науки.

При 19 университета висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти. Намаление от 17% има при Висшето строително училище "Л. Каравелов" - София в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", задочна форма на обучение. При 540 лв. за настоящата учебна година, таксата през следващата академична година става 450 лв. 

Увеличението на таксите за обучение на докторанти е средно с 20% (от 50 до 150 лв.). През новата академична година 5 висши училища в България вдигат таксите за докторанти - ХТМУ, МУ - Варна, НАТФИЗ, ВТУ „Тодор Каблешков“ - София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 800 лева за учебната 2019/2020 година. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е в размер на 30 лева при средна такса за обучение в размер на 750 лева.

Размерът на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 460 лева за учебната 2019/2020 година.

Предложените такси за учебната 2019/2020 година ще обхванат над 160 000 брой учащи, в т.ч. 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища.

Коментари: 0