Велик Занчев: „Едно гише“ на граничните пунктове с Турция ще облекчи трафика

По този начин ще се оптимизира транспортния процес и ще се намалят загубите за бизнеса, смята зам.-министърът

Велик Занчев: „Едно гише“ на граничните пунктове с Турция ще облекчи трафика
За оптимизиране на транспортния процес и намаляване на загубите за бизнеса е необходимо въвеждане на общи служби за контрол на граничните пунктове България - Турция и Турция - Гърция, както и обща проверка на „едно гише“. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев при откриването на 33-то заседание на Генералната асамблея на Съюза на асоциациите за международни автомобилни превози към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Основна тема на днешното заседание е улесняването на процедурите за преминаване през граничните преходи между Република България и Република Турция.

Зам.-министър Занчев подчерта в своето изказване, че международният транспорт е изправен пред редица трудности, свързани с преминаване на гранично – пропускателните пунктове. „Всяко забавяне на границата е свързано с допълнителни разходи и загуба на време, което води до намаляване на ефективността на веригата за доставки“, допълни Занчев.

„Като държава сме предприели редица стъпки за постигане на синхрон със съседните страни при осъществяване на граничния контрол и за улесняване на процедурите, чрез електронна комуникация, която да замени документите на хартиен носител“, коментира още зам.-транспортният министър. Той акцентира, че по време на Българското председателство България е положила значими усилия за премахване на различията в тълкуването на европейското законодателство, които водят до фрагментиране на пазара.

Коментари: 0