Вятърният парк „Св. Никола“ е произвел 23% повече електроенергия

Най-голямата централа от този тип в България е произвела 254 384 МВтч за деветте месеца на тази година

Вятърният парк „Св. Никола“ е произвел 23% повече електроенергия

Снимка: AES България

Автор: AES България

Ветроенергийният парк „Свети Никола“ край Каварна е произвел 254 384 МВтч електроенергия за периода от януари до септември 2020 г. Това е с 23% повече спрямо същия период на 2019 г., показва анализ на производствените резултати на най-голямата вятърна електроцентрала в България.

Тази година ВяЕЦ „Свети Никола“ отбелязва 10 години от началото на своята търговска експлоатация, като за този период е произвел за българските потребители 3.2 млн. МВтч чиста и надеждна електроенергия. В същото време, благодарение на работата на ВяЕЦ „Свети Никола“, на страната са били спестени близо 2.6 млн. т въглеродни емисии.

Припомняме, че благодарение на своите 52 ветрогенератора с обща инсталирана мощност 156 МВтч вятърният парк подпомага България в изпълнението на поетите пред ЕС ангажименти за 16% ВЕИ в енергийния микс. Турбините на ВяЕЦ „Свети Никола“ произвеждат 20% от електроенергията от вятър в страната. Общата инвестиция в проекта е 540 млн. лева, осигурени като капитал от корпорация AES и кредити от ЕБВР и Международен фонд „Козлодуй“ към Световната Банка.

Ветропаркът е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на животни с въртящите се части на генераторите, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.

Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на специалисти орнитолози на място, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.  Въпреки внушителните си размери – 105 метра височина и 90 метра диаметър на перката, при наличие на прелитащи птици, всеки от ветроенергийните генератори може да спре, за да пропусне пернатите.

Коментари: 0