Влагат над 285 хил. лв. в проучване на метални полезни изкопаеми край Мадан

Разрешението за проучвания се предоставя за срок от 3 години

Влагат над 285 хил. лв. в проучване на метални полезни изкопаеми край Мадан

Снимка: Pixabay

820 ~ 1 мин. четене

Правителството разреши на "Горубсо-Мадан" АД да търси и проучва метални полезни изкопаеми на територията на община Мадан, област Смолян. Компанията ще инвестира над 285 хил. лв. в търсещи и проучвателни дейности, като разрешението за тях се предоставя за срок от 3 години, стана ясно от решенията на днешното правителствено заседание.  

За същия период „Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ „Раюв камък“, разположена на територията на община Елена, област Велико Търново. Титулярят ще вложи над 89.8 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

В площ „Струдин“, разположена в землището на село Струпец, област Сливен, „Динас“ АД ще проучва строителни материали за срок от една година. Минимум 21.4 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности.

„Сафир-СС-2000“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Петковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, област Хасково. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години, като за това време дружеството ще вложи минимум 22 хил. лв. в проучвателните дейности.

В рамките на две години „Аидалес 21“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Билото-2“, разположена в землищата на селата Кобилино и Черни рид, община Ивайловград, като в проучвателните дейности ще бъдат вложени минимум 20 270 лв.

Коментари: 0