Временно спират е-услугите на МВР по регистрация на коли

Прави се миграция на системния софтуер и хардуер, на които функционира Регистъра на ППС и собствениците им

Временно спират е-услугите на МВР по регистрация на коли

Част от услугите, предоставяни от портала за електронни административни услуги на МВР, няма да са достъпни от днес до понеделник.

Причина е изпълнението на дейности по миграция на системния софтуер и хардуер, на които функционира Регистъра на пътни превозни средства (ППС) и собствениците им. Миграцията ще бъде осъществена в периода от 17.00 часа на 26 октомври, петък, до 8.00 часа на 29 октомври, понеделник.

Няма да са достъпни и услугите за регистрация на договори за продажба на пътни превозни средства от нотариусите, свързани с Националния регистър на превозните средства и техните собственици.

Възможно е да възникнат затруднения и в услугите, предоставяни от МВР към застрахователните дружества при сключване на застраховки за МПС.

Коментари: 0