WEF: Норвегия е най-добрата страна за живот в света

Анализаторите от Световния икономически форум критикуват практиката да се следи единствено ръста на брутния вътрешен продукт

WEF: Норвегия е най-добрата страна за живот в света

Американският президент Доналд Тръмп миналата седмица каза, че иска повече от имигрантите в САЩ да идват от Норвегия вместо от „мизерните държави” в  Африка. След пристигането си в швейцарския град Давос обаче той разбра, че масова миграция от Норвегия към САЩ няма как да се случи. Според Световния икономически форум (WEF) Норвегия е най-добрата страна за живот в света, пише Quartz.

Норвегия получи първото място, тъй като анализаторите от WEF използват различен показател вместо брутния вътрешен продукт (БВП). Според тях БВП е плосък и неясен показател за икономическа активност. Този индикатор не отчита дали въпросната икономическа дейност е от полза на гражданите.

Изхвърляща замърсявания фабрика може да трови хората в радиус десет километра, но от гледна точка на БВП съоръжението води до полезна икономическа активност. Същото важи и за повишаването на посещенията на лекари и болници, до които фабриката води. Събитията, които са положителни за погребалните къщи, вероятно са добри и за ръста брутния вътрешен продукт.

Повечето икономисти и бизнес анализатори в Северна Америка са обсебени от икономическите данни и най-вече от БВП. Движението на БВП казва на централните банки кога да разхлабят или затегнат паричното предлагане. Гласоподавателите оценяват правителствата по това дали БВП на страната нараства достатъчно бързо. Анализаторите следят дали правителствените инициативи за стимулиране на икономиката движат БВП нагоре.

Защитниците на БВП обикновено са тези, които работят на Уолстрийт или изхранват прехраната си от индустрията с финансови услуги. Повишаването на БВП помага за ръст на индекса Dow, а високо равнище на Dow помага на всеки, обясняват те.

Само че това не е така. Преди няколко десетилетия аргументът, че нарастващата икономическа вълна води до позитиви за всеки от обществото, беше донякъде истина. Ползите от по-голямата икономика бяха до голяма степен споделени. Това обаче вече не е така. В САЩ, например, високият ръст на Dow облагодетелства богатите за сметка на бедните.

В много страни приливът на икономическата вълна вдига яхтите на богатите, но лодките на бедните се пълнят с вода и потъват. Неравенството в доходите се задълбочава, а не изчезва.

Според експертите на Световния икономически форум е по-добре да се използва т.нар. „Всеобхватен индекс на развитие”. Индексът оценява как страните се представят в 11 измерения от икономическия напредък в допълнение към движението на БВП. Има три основни стълба: растеж и развитие; обхващане; и справедливост между поколенията – устойчиво използване на природни и финансови ресурси.

Индикаторите, които съставляват стълба на растежа и развитието на индекса, са БВП на глава от населението; производителност на труда; заетост; и очакванията за здравословен живот.

Коментари: 0