За безлихвените заеми до 4500 лв. може да се кандидатства до края на годината

Няма да се искат обезпечения за заемите

За безлихвените заеми до 4500 лв. може да се кандидатства до края на годината

Снимка: Economic.bg/Архив

13389 ~ 2 мин. четене

Всеки гражданин, който отговаря на условията, ще има право на безлихвен кредит от 4500 лева, като за него ще може да кандидатства до 31.12.2020 година.

Това предвижда „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“, разработена от  „Българска банка за развитие“. Тя беше приета с решение на Министерския съвет тази вечер и е с бюджет от 200 милиона лева. Програмата ще бъде обезпечена със средствата от увеличението на капитала на „Българска банка за развитие“.

Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите. Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

В Програмата се съдържат условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането чрез финансовата подкрепа на „Българска банка за развитие”.

Решението е част от мерките, които Министерският съвет предприема за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19. 

Кабинетът прие и друго решение, с което се преразпределя приносът от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. в подкрепа на мерки, целящи минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. Към оперативните програми за развитие на човешките ресурси и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от други програми в размер на над 233 млн. лева. С тези средства ще се финансират схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата.

Наред с прехвърлените от други оперативни програми средства, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Региони в растеж“ ще насочат и свой вътрешен, неразпределен ресурс от недоговорени средства и спестени такива от текущи операции в отговор на кризата.

По този начин се формира финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, с който ще бъдат финансирани мерки в сферата на здравеопазването и от социално-икономически характер за подкрепа на непосредствено засегнатите от кризата лица и предприятия.

Проектите на приетите две правителствени решения бяха внесени като допълнителни точки на днешното извънредно заседание на Министерския съвет.

Подкрепи Economic.bg