За българската администрация е-управлението е пращане на имейл

Много фирми смятат, че наличието на интернет страница и/или Facebook е достатъчна дигитализация, показва проучване на БСК

За българската администрация е-управлението е пращане на имейл

Снимката е илюстративна

Снимка: Красимир Свраков

Значителна чат от българската администрация си представя електронното управление като изпращане и получаване по електронна поща на сканирани официални писма – с подпис и печат. Това разбиране е пречка пред по-нататъшното автоматизиране на взаимодействието между публична администрация с граждани и фирми, а и в самата администрация. Не се разбира ролята на създаването на документи само на машинно четим език, което е необходимо условие за свързването на различни бази данни.

Това са част от заключенията в доклада на Българската стопанска камара (БСК) относно дигитализацията на бизнеса, обществото и публичното управление. В него се посочва още, че за много фирми наличието на интернет страница и/или Facebook е достатъчна дигитализация. Тези, които продават онлайн, са най-напредничавите. Същевременно проникването на софтуер за управление на клиенти и ресурси е крайно недостатъчно, а това е необходимо стъпало за т.н. Индустрия 4.0 – съществен елемент за запазване конкурентоспособността на икономиката. От камарата напомнят, че има държави, които подготвят навлизането на Общество 5.0.

Анализът на БСК показва още, че България изостава значително от страните, с които бихме искали да се сравняваме по отношение на достъпа до интернет. Единствено Румъния е по-зле в това отношение.

Проучването е установило, че усещането на повечето българи е, че извън големите градове няма интернет. Всъщност България се намира около средното за ЕС ниво по този показател. Но когато става дума за скорости над 100 Mbps, страната ни значително изостава. 24% от българските домакинства в извънградските региони не могат да си позволят да плащат за интернет. Това е най-големият процент в Европа. България е водеща и по брой домакинства, които не могат да си позволят да плащат за интернет като цяло. Това дава отражение на дигиталните умения на българина – на второ място сме по липсата им.

По отношение на дигитализирането на бизнеса и публичните услуги, България е на средно европейско ниво, дори e на 8-о място в ЕС през 2019 г. Съществен принос за челните позиции има наличието на услуги и на английски език.

Коментари: 0