За какво да внимаваме в изборния ден

Вижте съветите на Асоциация \"Прозрачност без граници\"

За какво да внимаваме в изборния ден

Снимка: Economic.bg/Архив

2579 ~ 3 мин. четене
На 26 май 2019 година имаме възможност да направим своя избор за бъдещия Европейски парламент. Всеки от Вас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. От Вас зависи да се противопоставяте на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния процес, апелират от Асоциация "Прозрачност без граници".

Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

1) Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.

2) Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, екранът на електронната машина за гласуване се вижда само от избирателя, няма външни лица в секцията).

3) Боравят правилно с бюлетините: откъсват пред вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).

4) Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували.

5) Боравят правилно с електронните машини за гласуване  – в секциите, в които има такива:

– когато избирателят влезе в изборното помещение, запитват дали желае да гласува с електронна машина;

– подават му една от трите електронни карти за гласуване с надпис „Избирател“.


След като избирателят е гласувал и е получил отпечатана разписка:

– вземат обратно електронната карта;

– посочват непрозрачната кутия на масата пред комисията, в която избирателят поставя сгънатата разписка от машинното гласуване;

– отбелязват в списъка, че избирателят е гласувал електронно, като поставят знак „МГ“ (т.е. машинно гласуване).

В изборното помещение машината за гласуване се разполага, така че да се гарантира тайната на вота! Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с РИК.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

– Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите;

– Организирано безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, съпровождане на избиратели и групово гласуване;

– Оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин;

– Възпрепятстване на избирателите да гласуват;

– Пренасочване на избиратели, които желаят да гласуват с електронни машини, към хартиените бюлетини (отнася се само за секции, в които има такива машини за гласуване);

– Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;

– Даване на указания на избирателите за кого да гласуват;

– Разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват;

– Разкриване тайната на вота;

– Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите;

– Раздаване на пари;

– Опрощаване на дългове;

– Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги

Обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, както и e-mail: izbor@mvr.bg.

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи – МВР, районна прокуратура или РИК/ЦИК.

Можете да подадете сигнал и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224.

Коментари: 0