Здравното министерство иска забрана за пушене на наргиле на закрито

Нарушаването на забраната ще води до затваряне на заведенията за един месец

Здравното министерство иска забрана за пушене на наргиле на закрито
Автор: Цветан Петров
Забраната за тютюнопушене на закрито вече ще важи и за наргилетата, ако Народното събрание одобри промените в Закона за здравето, предложен за общество обсъждане от ресорното министерство.

Според проекта регионалните здравни инспекции вече ще контролират използването на „изделия за водна лула, несъдържащи тютюн”, което са наргилетата. В момента здравните власти имат ангажимент да следят за забраната за пушене на тютюневи изделия на закрито. Наргилета няма да могат да се пушат както на закритите обществени места, така и на работа.

В обхвата на новата забрана влизат и нагреваемите цигари като IQOS, тъй като думата „тютюнопушене“ се заменя с „пушене на тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн".

Предложеният законопроект предвижда също да се забрани пушенето в пристройките с найлонови стени и покриви към заведенията. Досега тези пристройки бяха единственият начин за пушачите да пушат в заведенията без теоретично да нарушават правилата в Закона за здравето. В Закона под „закрито обществено място” вече ще се разбира всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, без значение от какъв материал са и има ли прозорци на тях.

Освен това здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за сираци, старческите домове и т. н. ще трябва да организират и провеждат програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и за превенция срещу използването на тютюневи и свързаните с тях изделия и алкохолни напитки.

Променя се и срокът, за който дадено заведение може да бъде затворено, ако инспекторите от държавния здравен контрол установят пушене на тютюневи изделия или наргилета. Докато в момента Законът за здравето предвижда затваряне на обекта до отстраняване на нарушенията, то сега срокът ще е фиксиран – един месец. Докато е затворено, на заведението на видно място ще се поставя надпис, че обектът е спрян от експлоатация заради нарушаване на забраната за пушене, и ще се посочва от кога до кога няма да работи. Затварянето ще може да се обжалва, но обжалването няма да спира изпълнението на заповедта за затваряне.

Предложените промени в Закона за здравето предвиждат също служителите на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването всяка година да имат право на пари за представително облекло.
Коментари: 0