Задълженията на бизнеса и домакинствата към банките надхвърлиха 60 млрд. лв.

Кредитите за физически лица са на стойност 23.4 млрд. лв., повечето са потребителски заеми

Задълженията на бизнеса и домакинствата към банките надхвърлиха 60 млрд. лв.

Снимка: Economic.bg/Архив

Стойността на кредитите, отпуснати от българските банки на фирми и домакинства, достигна 60.7 млрд. лв. през септември. Това е абсолютен рекорд за финансовата ни система, показват данните от паричната статистика на БНБ. На бизнесът се падат 56% от взетите заеми, а домакинствата са задлъжнели с общо 23.4 млрд. лв.

Прави впечатление огромният ръст на взетите потребителски кредити само в рамките на септември – 1.23 млрд. лв. Такова месечно нарастване в тази категория заеми не е регистрирано досега. За сметка на това има значително намаление при ипотечните кредити – с 1.05 млрд. лв., което също е невиждано месечно нарастване. Тези аномалии могат да се обяснят с корекция на данните, която прави БНБ и прехвърляне на заеми от едната категория в другата.

Бизнес кредитите са на обща стойност 34.1 млрд. лв., което е нарастване с 540 млн. лв.

В последното издание „Банките в България“, в което БНБ проследява рисковия профил на системата през второто тримесечие на тази година, централната банка предупреждава финансовите институции да съобразяват кредитната си дейност с дългосрочното ниво на кредитния риск (особено в икономическите дейности с ясно изразена цикличност), за да се ограничи влиянието на евентуални бъдещи тенденции с неблагоприятен характер.

От централната банка прогнозират, че внезапно повишение на лихвените проценти е възможно дори при запазване на настоящите ниски нива по инструментите на паричната политика в Еврозоната. Изостряне на чувствителността към риска в среда с неблагоприятни икономически и пазарни условия може да намери отражение в разширяване на рисковите премии, които са включени в лихвените проценти по кредитите, коментират в анализа си банковите експерти.

БНБ очаква, че лихвите биха могли да нараснат и заради възможно повишаване на цената на привлечените средства за банките в такива условия (включително по-високата цена на финансирането, разпределяно в рамките на международните банкови групи).

През септември се наблюдава значително намаление на лошите и преструктурирани кредити. Техният стойностен обем пада със 190 млн. лв. и проблемните заеми са вече под 11% от общо отпуснатите кредити. Общата им номинална стойност е под 4.8 млрд. лв.
Коментари: 0