Заплатата при нас е до 6 пъти над минималната за България

В аутсорсинга има липса на кадри, самите фирми ги обучават и квалифицират

Ксавие Марсенак:

Заплатата при нас е до 6 пъти над минималната за България

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Илия Лазаров

Аутсорсингът е един от най-бързо развиващите се сектори в българската икономика. Заради динамичната работна среда и атрактивното заплащане, все повече млади българи се насочват към т.нар. "кол центрове", които предоставят различни услуги на клиенти от цял свят. 

Множество международни компании от този сектор инвестират в нашата страна. Една от тях е TELUS, чийто офис за цяла Европа се намира именно в България. Компанията е сред лидерите в своя бранш и успешно оперира у нас вече няколко години.  

Economic.bg разговаря с нейния президент Ксавие Марсенак за особеностите и тенденциите в аутсорсинга, квалификацията на кадрите и заплащането, новите инвестиции и други актуални въпроси.  

Г-н Марсенак, аутсорсинг секторът е сред най-бързо развиващите се в България? Какви са основните причини за това?

За да се развива някой сектор в икономиката е необходим качествен персонал. В България има много хора, притежаващи нужните качества, за да бъдат успешни в аутсорсинг индустрията. Необходими са фирми, които вярват в тази индустрия и инвестират в нея. Ние сме един добър пример в тази насока, като вече 12 г. сме в България и развиваме сектора.

Необходима е и подкрепа от държавата и местните власти. Както виждаме, тя става все по-силна. Община Пловдив е много добър пример за това, защото осъзнава, че аутсорсинг индустрията създава добре платени работни места за младите хора и ги стимулира да останат в държавата, което е много важно. Всичко това подпомага развитието на нашия сектор.

В какво се състои вашият бизнес? Какъв тип клиенти обслужва българският офис на TELUS?

Бизнесът ни се състои в изнесени бизнес и технологични услуги и поддръжка. Най-общо казано помагаме при решаване на проблемите на клиентите на нашите клиенти. Те са потребители на различни услуги. Ние помагаме тези услуги да функционират нормално.

Другата част от бизнеса ни е свързана с различни IT услуги – изработване и поддръжка на софтуер, поддръжка на сървъри и т.н. 

Българският офис обслужва около 50 клиента от цял свят. 99% от нашия бизнес е с клиенти извън България. Основната част от тях са в 5 сектора – технологичен, финансови услуги, игрална индустрия, пътувания и туризъм, електронна търговия. Обслужваме много известни брандове във всички тези сектори. Това се случва от България на 35 езика.

Отворихте нов офис в Пловдив. Какъв е размерът на инвестицията в новия обект?

Инвестираме около 5000 евро във всяко работно място, което създаваме. В това се включват разходите за изграждането на офиса, оборудването, софтуер и т.н. В новия ни офис в Пловдив отваряме 300 работни места, което прави 1,5 млн. евро обща инвестиция.

Колко общо нови работни места планирате да отворите?

Както вече споменах, смятаме да отворим около 300 работни места в офиса ни в Пловдив и още 250 в офисите ни в София до края на годината. 

Каква е средната заплата на служителите във вашата компания?

Средната заплата при нас е от 4 до 6 пъти по-висока от минималната работна заплата в България. Тя зависи най-вече от това какви езици говори и колко опит има служителят.

Много браншове у нас се оплакват от липса на квалифицирани кадри. Има ли подобен проблем и в аутсорсинг сектора?

В България има потенциал, който не се развива, защото няма достатъчно кадри за аутсорсинг индустрията. В нашата индустрия има сериозен дефицит, защото много от квалифицираните кадри емигрират. Подобно е положението и в IT сектора.

За да се справим с този проблем, ние често привличаме кадри от чужбина. Например българи, които се връщат оттам, виждайки, че тук има потенциал за кариера и добра заплата. Или пък чужденци, много от които работят в нашия софийски офис. Те са преобладаващо млади хора и работата при нас им дава възможност да се развиват и да трупат опит извън собствената им държава. 

Те може да нямат работа в тяхната страна, все пак безработицата във Франция, Испания, Португалия, особено сред младите, е сравнително висока, но биха могли да си намерят такава в България. Търсим хора, които говорят тези езици и имат умения в обслужването на клиенти.

Каква част са тези хора от всички ваши служители в България?

Те са около 20% от служителите в софийския ни офис.

Какво кариерно развитие предлага TELUS на служителите си?

70% от днешните ни мениджъри са започнали като най-обикновени агенти, които отговарят на телефонни обаждания. Всеки наш служител би могъл да стане част от висшия мениджмънт на компанията, стига да притежава необходимите качества и да положи съответните усилия. Когато при нас се отвори свободна позиция, ние търсим подходящ човек за нея първо сред нашите служители. Ако не разполагаме с такъв, чак тогава се обръщаме към външен кадър.   

Какви обучения организирате на служителите и мениджърския екип?

Имаме 2 типа обучения. Едните са продуктови, а другите са за развитие на лидерски и така наречените меки умения. Всеки от новоназначените ни служители преминава обучение, което го запознава с конкретната работа по неговия проект, както и въвеждащо обучение за компанията. Отделно имаме специален отдел, който е отговорен за много други обучения, чрез които кадрите ни могат да подобряват лидерските си качества и да се подготвят за по-високи позиции в компанията.

Имаме разнообразни обучения на всяко от различните нива на развитие при нас. Те са стандартизирани – напълно еднакви са и в България, и в Канада, и в Гватемала, и във Филипините. Имаме също и т.нар. кръстосано обучение – служители от нашия офис могат да отидат да се обучават в Гватемала или Филипините, а членове на техните екипи да дойдат при нас.

За нас е много важно да оперираме като глобална организация, не само на българско, но и на международно ниво. Имаме много клиенти, които се обслужват от глобални екипи на 5 континента. Това изисква много добра координация.

С какво TELUS се отличава от останалите компании в аутсорсинг сектора?

Инвестираме много в развитието на корпоративната култура в нашата компания, защото смятаме, че тя е най-важна. Нашата култура е свързана с грижата и вниманието както към нашите клиенти, така и към служителите ни. В TELUS много ценим служителите ни и им създаваме много добри условия за работа, което си личи в нашите офиси. Предоставяме им и нещо повече от работата чрез редовните ни кампании за корпоративна социална отговорност, за да се издигнат над ежедневието си. Подобни неща се забелязват и от множество големи международни компании, които са наши клиенти и също твърдят, че това ни различава от другите.

Дуалното образование напоследък е много актуална тема в България. Планирате ли партньорство с образователни институции за обучение на кадри?

Правим няколко неща, свързани с обучението и допълнителната квалификация. Изградили сме езикова академия в рамките на компанията, която подобрява езиковите компетентности на нашите служители. Обучаваме ги безплатно в рамките на 8 седмици, след това се явяват на изпит. Ако го издържат, получават гарантирано работно място при нас. Провеждаме тези курсове съвместно със съответния езиков институт.

Работим и върху магистърска програма в сътрудничество с Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя ще подготвя кадри, които да заемат мениджърски позиции в нашите екипи. Аутсорсинг индустрията в България расте бързо, но липсват опитни хора, които да управляват екипите. Чрез тази програма компаниите от бранша по-бързо ще си набавят подобни кадри.

Преди време обявихте, че ще развивате и IT услуги. Как се развиват те?

Развиват се добре. В момента имаме над 20 служители в софийския ни офис, които обслужват клиенти от IT сектора, най-вече от Канада. В момента преговаряме за нов проект, с който ще увеличим екипа до 50 души до края на 2017 г. Канадските ни партньори са изключително доволни от качеството и работата на тези служители и биха желали да назначим още.

Те вероятно получават и по-добро заплащане?

Те са различни като профил и умения от останалите ни служители. Заплатите им са адекватни на тези в IT сектора в България.             

Коментари: 0