Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката „60/40“

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, информират от Агенцията по заетостта

Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката „60/40“

Снимка: АЗ

668 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Агенцията по заетостта стартира процедурата по кандидатстване по мярката за запазване на заетостта „60/40“ за месеците юни и юли. По нея ще бъдат подкрепени служителите в предприятията, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

От АЗ информират, че средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месеца, следващ изтеклия месец, за който се кандидатства. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за двата месеца, ще могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за двата месеца. 

И при този етап на мярката „60/40“, заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението ще се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, посочват от АЗ.

Подкрепи Economic.bg