Защо компаниите все повече търсят скромни бизнес лидери

Фирмите не крият, че проверяват има ли я тази черта в характера на даден кандидат за работа

Защо компаниите все повече търсят скромни бизнес лидери

Снимка: Pixabay

Когато човек се замисли кои са най-важните качества на един бизнес лидер, едни от първите неща, които идват наум, са способност за бързо вземане на правилни решения, стратегическо мислене и комуникативни умения. Но една друга черта от характера, на която работодателите все по-често обръщат внимание, звучи изненадващо – смирението, пише Inc.

За да намерят повече на брой смирени бизнес лидери, някои компании вече задават конкретни въпроси, за да установят дали даден кандидат притежава въпросната черта в характера си. Сред тези въпроси са: „Оценяваш ли обратната връзка на колегите ти на работа?“ и „Като лидер смяташ ли, че имаш право на по-голямо признание, отколкото останалата част от екипа?“.

Защо обаче фирмите днес търсят повече скромни лидери, отколкото когато и да било? Отговорът е, че наскорошни изследвания са установили, че ръководенето на екип със смирение може да доведе до по-добра отборна работа, да увеличи ангажираността на служителите, да намали текучеството и да мотивира кадрите непрекъснато да се обучават и усъвършенстват.
Коментари: 0