Здравият гръбнак на семейното предприятие

Академията за местни предприемачи помага при стартирането на собствен бизнес в тютюнопроизводителните региони

Здравият гръбнак на семейното предприятие

Снимка: Фондация BCause

724 ~ 2 мин. четене
Автор: Тони Григорова

Стартиращият бизнес безспорно има нужда от финансиране.  Но без добра менторска подкрепа вложенията може да се окажат пари на вятъра. Академията за местни предприемачи е трамплин с висок отскок за растежа.

За кого

„Нашето желание е да има общности, чието развитие е устойчиво заради здравия гръбнак на малки и семейни предприятия, които не само дават препитание на местните хора, но и задържат децата в училище и лекарите  в града. Подпомагаме предприемачи, чието съществуване само по себе си е благо за регионите, където работят. Даваме рамо и на ентусиасти, които се интересуват от бизнес със социален или екологичен отпечатък, но и на хора, които се стремят да възродят местни традиции“ – казва Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause. С тази мисия е създаден Център „Ринкър“, чийто екип осъществява предприемаческите програми на BCause.

Как

Фондация BCause получава финансово съдействие на Филип Морис България, за да оказва подкрепа на стартиращи предприемачи в тютюнопроизводителните региони на страната. Грижата да се осигури перспектива за населението в тези места, води до създаването на Академията за местни предприемачи и нейната дългосрочна визия за устойчивост на регионите. Тя е следствие и от разбирането за ограниченията на чисто дарителските програми, които самостоятелно не могат да решат всички социални проблеми.

Ефект

Академията застава зад намеренията на хора, които обичат своя роден край, искат да работят и да живеят в него. Успехът на програмата не се измерва само с конкретните предприемачи, които получават директна подкрепа, а се крие и в многобройните разговори за емиграцията и дома, за възможностите и спокойствието, за изборите да останат тук или да отидат другаде. „Вярваме, че най-голямата ни инвестиция не са парите от наградния фонд за предприемачите, а мотивирането, ентусиазирането, подкрепата, от които те се нуждаят. Радваме се при нас да дойдат завърнали се по родните места студенти или работници, натрупали зад граница и опит, и идеи за нещо работещо, пък и със спестени пари, които искат с по-голяма увереност да вложат в родното си място.

Отзвук

„Обучението в Академията ми помогна да си повярвам и започнах със смели крачки да вървя напред в производството на цветя. Направих бизнес план, който през тази година изпълних и вече имам три оранжерии в с. Орешник в Сакар планина“, разказва Камен Бакърджиев. В началото на 2020 той бе сред отличените от Академията предприемачи. Наградата от 5 хил. лв. вече е вложил в развитието на „Цветята на Камен“.

Предприемачите, преминали обучение в Академията, говорят въодушевено за резултатите, които постигат след това. Семената на знанието продължават да никнат и да дават плод.

Елица Баракова за катализатора на успеха:

Най-лесно се постига успех, когато човекът целенасочено търси предприемаческото поприще заради свободата и крилете, които то му дава. Мотивацията е най-трудно постижима с външно въздействие, всичко друго се учи. Насърчаваме предприемачите да развиват идеи в области, в които имат умения, опит и въодушевление. Стъпят ли на тази здрава основа, могат да постигнат всичко. С малко теория, но на свой гръб, с достъп до финансиране и до ментори изстрелват бизнеса си нагоре.

Подкрепи Economic.bg