Здравната каса и лекарите подписаха Националния рамков договор

Чрез европейски средства ще обучават медиците от Спешна помощ

Здравната каса и лекарите подписаха Националния рамков договор

Подписан беше новият рамков договор в здравеопазването. Страни по него са Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Министерството на здравеопозването. Документът ще влезе в сила от 1 април.

От Лекарския съюз коментираха, че подписването на договора осигурява повече средства в извънболничната помощ и по-голяма гъвкавост за справяне с недостига от средства при болниците.

За медиците от Спешната помощ са предвидени допълнителни обучения. За целта ще бъдат използвани 7 млн.лв. по ОП "Развитие на човешките ресурси". Планира се всички над 6900 заети в системата да получат допълнителна квалификация в следващите три години. Ще бъдат изготвени учебни програми, които ще бъдат различни за отделните видове служители. 

Вицепремиерът и министър на здравеопазването Илко Семерджиев и министърът на социалната политика и труда Гълъб Донев подписаха договор за директно предоставяне на средствата, за да бъдат обучени работещите в "Спешна помощ".

Очаква се програмата да подобри знанията и уменията на персонала в системата на територията на цялата страна. Чрез продължаващо обучение ще се актуализират и разширяват знания, както и специфични умения на спешните медици, така че да могат да осигуряват още по-качествена здравна помощ.

Със средствата от ОП "Региони в растеж" се предвижда да бъдат ремонтирани спешните центрове и отделения. 

Коментари: 0