Здравният министър даде указания за провеждането на парламентарните избори

Избирателите трябва да гласуват с маска, която ще свалят „за кратко“, за да бъдат идентифицирани

Здравният министър даде указания за провеждането на парламентарните избори

Снимка: Красимир Свраков

Здравното министерство представи подробни указания за провеждането на парламентарните избори месец и половина преди насрочената им дата. Според документа, публикуван от ведомството, всички избиратели и членове на избирателните комисии следва да бъдат с маски, поставени на носа и устата.

За избирателите, които искат да упражнят правото си на глас, но нямат маска, такава ще им бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция.

За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната си маска за кратко време като спазва разстояние поне 1.5 м от членовете на секционната избирателна комисия. След идентифициране, избирателят поставя маската си отново, като покрие носа и устата си.

На влизане в сградата ще бъде измервана телесна температура на членовете на секционните избирателни комисии с безконтактен термометър като лицата с повишена телесна температура или с прояви на остри респираторни болести не се допускат до избирателната секция.

При вот, упражнен от лица на домашна изолация и/или лечение или под карантина, членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес.

Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия също трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Ако е приложимо, подвижната избирателна кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване, чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

На лицата, които са определени за участие в избирателните комисии при използване на подвижна избирателна кутия ще им бъде предоставена възможност да бъдат ваксинирани с две дози ваксина срещу COVID-19. Ваксинирането ще бъде доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва от Регионалните здравни инспекции или по друг начин, съобразно конкретните условия, но под контрола и методичното ръководство на Регионалните здравни инспекции.

От здравното министерство препоръчват и обособяване, доколкото е възможно, на отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране. При невъзможност - обособяване на коридори за еднопосочно придвижване на избирателите и останалите участници в изборния процес, чрез маркировка и ограничители.

Коментари: 0