Здравноосигурителни книжки вече се издават от районните каси

Това е валидно само при първоначален избор на личен лекар

Здравноосигурителни книжки вече се издават от районните каси
804 ~ 1 мин. четене
С влизането в действие от 1 април 2017 г. на Националните рамкови договори за медицински и за дентални дейности за 2017 г., общопрактикуващите лекари нямат задължението да предоставят на гражданите здравноосигурителни книжки, когато те осъществяват първоначалния си избор. 

Според Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) издава книжките на здравноосигурените и ги разпространява чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Всяка РЗОК е създала организация за предоставянето на гражданите на здравноосигурителни книжки, съобщават от НЗОК.

Здравноосигурителната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на гражданина и се предоставя на лекаря или лекаря по дентална медицина при всяко ползване на медицинска или на дентална помощ. 

Книжката остава валидна, независимо от евентуална смяна на общопрактикуващия лекар от страна на пациента.
Коментари: 0