Жалба спря поръчката за „Турски поток“ през България

Предстои Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по основателността на това искане

Жалба спря поръчката за „Турски поток“ през България

Станция на \"Булгартрансгаз\" (снимката е илюстративна)

Снимка: Булгартрансгаз

Държавният газов монополист „Булгартрансгаз“ обяви, че спира дейностите по строителството на „Турски поток“ през България заради подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Обществената поръчка за проекта, който ще струва на българските данъкоплатци поне 2.8 млрд. лв., беше стартирана на 31 януари, като тогава енергийният министър Теменужка Петкова обяви това като „добра новина“.

Става дума за процедурата „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Причината за спирането е постъпила жалба от свързаната с Христо Ковачки „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение на „Булгартрансгаз“ ЕАД № БТГ 24-01-14-/1/ от 8 февруари 2019 г., публикувано в Профила на купувача, предоставено от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата.

На основание чл. 203, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Атоменергоремонт“ се е възползвала от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на процедурата.

Предстои КЗК да се произнесе по основателността на това искане.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОП „Булгартрансгаз“ като възложител спира всички действия по хода на процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването на чл. 28, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

„Булгартрансгаз“ уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи действия.
Коментари: 0