Жп мрежата е подготвена за зимата

Съоръжения, машини и екипи на НКЖИ са на разположение при аварийни ситуации, казва инж. Неделчо Спасов, ръководител инспекция „Безопасност на превозите“

Жп мрежата е подготвена за зимата
4019 ~ 3 мин. четене

Инж. Спасов, подготвена ли е жп инфраструктурата за предстоящите зимни месеци и евентуално предстоящото от това затруднено придвижване на влаковете?

НКЖИ вече завърши подготовката за осигуряване на нормална експлоатационна работа на своите съоръжения за предстоящата зима, на база дългогодишния си опит и нормативно определените й задължения.

Най-важно за нас беше да подготвим наличната специализирана механизация за почистване при снегонавяване, с която осигуряваме непрекъсната проходимост на жп инфраструктурата. За осигуряване запазването на самия железен път и съоръженията са извършени прегледи на техническата изправност на горното строене на пътя (текущ път, гарови коловози, стрелки, неутрализация на безнаставов път); отводняване на земното платно (почистени са отводнителни канавки, предпазни канали, възстановени са стрелкови корита). 

Беше извършена също така задължителната поправка и ремонт на мостове, водостоци и прелези, проверка и поправка на прелезната настилка.

Освен за жп линиите в междугарията, грижата е и за съоръженията - гаровите съоръжения, платформите, изправността на осигурителната техника, контактната мрежа и нейните елементи и не на последно място е помислено и за хората, които са екипирани с подходящото облекло и обувки за тежките зимни условия. Приключени са договорите за доставка, като предварително е подготвено осигуряване на топли напитки, при температури средни и по-малко от 10 градуса за работещите при външни условия.

Искам да отбележа, че за осигуряване на постоянен габарит на железния път и контактна мрежа, се извършва профилактично и непрекъснато изсичане на растителността (дървета и храсти), които се намират в сервитутната ивица на железния път.

Имат ли готовност аварийни екипи да поемат кризисни ситуации с хора и техника по почистване на затруднени участъци от пътя?

Да, личния състав на компанията е инструктиран и е готов за работа при зимни условия. Актуализирани са плановете за работа при бедствия и аварии и аварийните списъци на персонала по места.

Подготвили сме агрегати за аварийно захранване, извършена е проверка на МПС-та за работа при зимни условия.

Подготвени и осигурени са необходимите средства за поддържането на проходимостта на железния път. Разполагаме с роторен снегорин, който работи в най-тежките участъци през зимата, който е базиран в гара Русе и служи за поддържане на жп мрежата в тази част, североизточната част на България. Имаме и 6 таранни типа снегорини, които са базирани на различни места в страната, където е установено от практиката, че има снегонавявания и натрупвания.

Разбира се, най-мощният и производителен роторен снегорин се изпраща, при необходимост и на други места от републиканската железопътна мрежа, където са регистрирани големи натрупвания на снежни маси.

В много от случаите в планинските райони освен снегонатрупванията по трасето, трафикът бива прекъсван и от паднали дървета, които са извън сервитутната ивица (падащи от планинските склонове) и повреждащи елементи на  контактната мрежа. При осигуряване на проходимостта екипите на НКЖИ отстраняват и тях като пречка, което отнема допълнително време

Кои са най-критичните участъци в страната, където очаквате да възникнат проблеми в случай на обилен снеговалеж?

Най-трудни за поддържане трасета от железопътната инфраструктура са планинските участъци и някои райони в Североизточна България.

Ежегодно при обилни снеговалежи и силни снегонавявания, Компанията среща трудности при почистване от сняг на железния път в участъците по 6-та жп линия - от гара Волуяк до гара Гюешево, в участъка от гара Горна Оряховица до гара Дъбово по 4- та железопътна линия, в Кресненското дефиле по 5-та жп линия и в отделни участъци от подбалканската жп линия от гара Карлово до гара Карнобат. 

При влошена зимна обстановка и смущения в работата по железопътната мрежа, щабовете, които анализират ситуацията могат да променят плановете и да пренасочват усилията на служителите и на техниката към проблемните райони.

Досега прилаганата организация и мерки гарантират, че след спиране на снеговалежите, за сравнително кратко време се възстановява проходимостта на железопътните линии.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата" 

Подкрепи Economic.bg