Значителен ръст на пътуванията в чужбина през ноември

Увеличение се отчита и на посещенията на чужденци в България

Значителен ръст на пътуванията в чужбина през ноември

Сериозен ръст на пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2016 г. отчита Националния статистически институт. Спрямо същия период на 2015 г. те са с 22.4% повече.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - с 64.2%, Румъния - с 43.5%, Австрия - с 43.4%, Германия - с 42.6%, Сърбия - с 24.6%, Гърция - с 16.1%, бившата югославска република Македония - с 14.0%, Обединеното кралство - с 13.5%, Турция - с 9.5%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Израел - с 18.1%, Швейцария - с 10.0%, САЩ - с 8.5%, Унгария - със 7.4%, и други.

Българите най-често пътуват в чужбина с цел развлечение - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 46.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.5%. В сравнение с ноември 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 29.0%, с други цели - с 22.1%, и с цел почивка и екскурзия - с 16.9%.

През ноември 2016 г. с други цели са били 69.0% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 53.3%, а тези към Испания и Италия с цел почивка и екскурзия са съответно 50.0 и 48.7% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През ноември 2016 г. растат и посещенията на чужденци в България. За целия месец те са 524.1 хил. или с 20% повече в сравнение с ноември 2015 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 25.2%, с цел почивка и екскурзия - с 21.6%, и с други цели - с 16.9%.

Най-много посещения в България се отчитат от граждани на Европейския съюз - 56.6%, което с 29.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Испания - с 60.9%, Гърция - с 47.1%, Германия - с 45.0%, Италия - с 33.1%, Франция - с 31.5%, Обединеното кралство - с 28.1%, Австрия - с 24.2%, Румъния - с 18.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 11.2%, Кипър - с 10.8%, Унгария - със 7.4%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от други европейски страни - със 7.8%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 14.3%. През ноември 2016 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 47.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 31.7%, и със служебна цел - 20.6%.

Коментари: 0