Значителен спад на туристическите пътувания през първото тримесечие

Средният разход на пътуване на човек е 143 лв.

Значителен спад на туристическите пътувания през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2016 г. 550.2 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания . Преобладаващата част от тях - 83.5%, са пътували само в страната, 14.0% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 4.8%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5.0%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 3.5%.

През първото тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 - 44 години (44.2%). Българите на възраст 15 - 24 години са пътували предимно в страната - 88.1%, докато лицата на възраст 45 - 64 години са пътували най-много в чужбина - 17.1%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки”, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 40.6 и 58.9% от тях.

През първото тримесечие на 2016 г. като самостоятелни са били регистрирани 469.7 хил., или 91.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.8%, а на тези в чужбина - 62.8%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 37.2%, а в страната - 4.2%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за транспорт както в страната, така и в чужбина - съответно 32.8 и 36.4%.

През първото тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 143.21 лв. в страната и 627.91 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 160.94 лв. в страната и 1 022.60 лв. в чужбина.

Коментари: 0