Газовото бъдеще на България включва все по-малко руски газ

Страната ни ще добавя нови точки и източници в следващите години

Газовото минало на България неизменно се свързва с близо 100-процентовите доставки на синьо гориво от Русия. Не така стоят  обаче нещата с бъдещото развитие на доставките. В последните две години "Булгартрансгаз" започва да променя тази тенденция, добавяйки нови връзки и съответно източници на природен газ за страната ни. Този тренд ще продължи и в следващите години, става ясно от публикувания Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството, който обхваща периода 2020 – 2029 г. Той е достъпен на сайта на "Булгартрансгаз" като до 3 април по него ще се провежда обществено обсъждане и се приемат коментари и насоки.

"Булгатрансгаз" посочва, че работи в условия на динамично променящ се световен и респективно европейски енергиен пазар. От дружеството добавят, че развивайки газопреносната си инфраструктура и осигурявайки нови маршрути за доставка и трансграничен пренос на природен газ, „Булгартрансгаз“ е адекватен на тенденцията за увеличаващ се внос и диверсифициране на източниците на доставка.

Природен газ, но не руски 

От публикувана таблица в плана се наблюдава тенденцията за по-малко внос на руски газ още през 2019 г. спрямо предходната. През 2018 г. 99.8% от доставките са били руски, а делът на други източници е 0.1%. През 2019 г. руските доставки спад до 81.4%, а от други източници са доставен 18.4% от потребения газ в България. Делът на местният добив остава незначителен през изминалите години. 
България е в процес на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. „Булгартрансгаз“ ЕАД разполага с адекватна инфраструктура, способна да задоволи търсенето в страната по различни, независими един от друг маршрути. Благодарение на осигурените нови капацитети за пренос към България през 2019 г. са реализирани доставки от алтернативни източници, в т.ч. втечнен природен газ от терминала в Ревитуса, Гърция

През 2019 г. основната част от вноса на природен газ в страната е от Русия през териториите на Русия, Молдова, Украйна и Румъния. Благодарение на увеличения капацитет за пренос от Гърция и Румъния към България са осъществени доставки от алтернативни доставчици в размер на около 528 млн. м3 . Миксът на природния газ от внос поетапно ще се допълва с такъв от нови източници, постъпващ по нови маршрути и доставчици, в резултат от реализацията на планираните нови газови проекти и разработваните находища. От началото на 2020 г. основните количества природен газ се доставят през новата входна точка IP Странджа 2/Малкочлар.

И макар в Десетгодишния план да няма точен разчет на различните доставчици и количества за страната ни в следващите години, то се набляга на това, че развитието на проектите със съседни страни ще позволят диверсификацията и България ще разчита все по-малко на руския газ.  

Основните източници на природен газ за страната и региона в рамките на разглеждания период са:
  • Руски природен газ, доставен чрез съществуващите трасета;
  • Природен газ от източници на Южния газов коридор - Каспийския регион, Близкия Изток и Източното Средиземноморие, чрез реализацията на проектите на интерконекторните връзки, TAP и TANAP;
  • Втечнен природен газ (ВПГ) от разнообразни източници, посредством съоръженията за ВПГ в Гърция и Турция и плановете за увеличаване на капацитета на съществуващите терминали, както и за изграждане на нови;
  • Природен газ от газовите хъбове в Западна и Централна Европа, посредством планираните нови газови коридори между Балканите и Централна и Западна Европа;
  • Местен добив в България;
  • Местен добив в Румъния;
  • Природен газ добиван от Черно море.
Очаква се в близките години броят на входните и изходните точки на газопреносната мрежа и капацитетите им да продължат да се увеличават. Това е резултат от развитието на проектите за междусистемни връзки с Гърция и Сърбия, реверсирането на съществуващи междусистемни връзки и реализацията на проекта за разширение на инфраструктурата между българо-турската и българо-сръбската граница. Те ще осигурят възможност за доставки на природен газ от различни източници, вкл. от терминалите за втечнен природен газ в съседни държави, което от своя страна ще допринесе за засилване на конкуренцията и ще окаже позитивен ефект върху потребителите на природен газ в страната и региона. Така ще се стимулира и търсенето на капацитет за съхранение на природен газ, пише в плана. 
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: газ | Русия | доставки | източници | булгартраснгаз | десетгодишен план

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини