Централният регистър на особените залози ще стане електронен

Той ще премине към Агенцията по вписванията

14:37 20.04.2016

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който сега е към Министерството на правосъдието, да премине към Агенцията по вписванията като още един важен етап от регистърната реформа. Това се предлага в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози, приет от правителството днес. Проектът на закон ще бъде предложен на Народното събрание за одобрение.

Промяната ще доведе до цялостната електронизация на регистъра с цел предоставяне на електронни услуги и превръщането му в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози. Същевременно, с промяната се цели повишаване на ефективността на регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, оптимизиране на бюджетните разходи по воденето и съхраняването им, интегриране на предоставяните административни услуги, както и оптимизиране на цялостната структура в системата на Министерството на правосъдието.

Със създаването на възможност за електронен достъп до информацията се доразвива въведеният принцип на публичност на ЦРОЗ. Възможността за ползване на електронни услуги ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс – услугите, предоставяни от регистъра, ще са достъпни за гражданите и бизнеса от всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Предвидена е и опция за подаване на заявленията за вписване освен на хартиен носител и по електронен път, като начинът на подаване и изискванията за съдържание, форма и формат ще се уредят в специална наредба.

Втората група предлагани промени целят преодоляване на неясноти и празноти в закона, както и създаване на гаранции за законосъобразно протичане на процесите и възвръщане на доверието на гражданите и бизнеса при упражняване на правото на договаряне и стопанска инициатива.

Предвиждат се детайлни промени в процедурата по учредяване на залога, правата на заложните кредитори и конкуренцията между тях, ефекта на вписването, разпореждането със заложените вещи, действието на залога спрямо трети лица и др.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: Агенция по вписванията | електронни услуги | собственост на банките в Китай | FreeWire Technologies

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини