Етикет "държавни дружества"

50% от печалбата на държавните дружества ще се внесат в бюджета

29.05.2019

Министерският съвет прие разпоредбата 50% на отчисленията от печалбата на държавните и търговски дружества за 2018 г. да бъдат внесени в ползва на държавата


Етикети: бюджет | Министерски съвет | държавни дружества | отчисления

Продажбата на всяко дружество с държавно участие ще се обявява във вестник

08.08.2017

Продажбата на всяко дружество, в които държавата има някакво участие, ще трябва да се обявява поне в един централен ежедневник и да се качва на сайта на Министерството на икономиката


Етикети: продажба | активи | правила | Министерство на икономиката | държавни дружества | прозрачност

Държавата слага край на приватизацията

10.05.2017

Обособени части от държавни дружества ще се продават само по предложение на Министерския съвет, с решение на парламента


Етикети: продажба | приватизация | спиране | парламент | МС | законопроект | държавни дружества | Емил Караниколов

Продажбата на държавни активи ще става по нов ред

05.04.2017

Редът вече ще важи и за дъщерните дружества на 100% държавните компании


Етикети: продажба | промени | Министерство на икономиката | държавни дружества | правилник | прозрачност | практики