Продажбата на всяко дружество с държавно участие ще се обявява във вестник

Оповестяването трябва да става и на интернет страницата на Министерството на икономиката

Продажбата на всяко дружество с държавно участие ще се обявява във вестник

Продажбата на всяко дружество, в които държавата има някакво участие, ще трябва да се обявява поне в един централен ежедневник и да се качва на сайта на Министерството на икономиката. Това предвиждат промените в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, обнародвани в Държавен вестник днес.

Досега задължение за публикуване на обявите в един централен ежедневник имаха само компаниите, които са на пряко подчинение на съответните министерства. С измененията на Правилника задължение за публикуване имат и дъщерните им компании, като с цел публичност и прозрачност обявите от всички ще бъдат разгласявани, както в един централен ежедневник, така и на интернет страницата на Министерството на икономиката.

По този начин, според икономическото ведомство, се създава единен източник, от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират.

Коментари: 0