БФБ-София (25)

Инвеститорите на БФБ са получили над 150 млн. лв. дивиденти за 2016 г.

Инвеститорите на БФБ са получили над 150 млн. лв. дивиденти за 2016 г.

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори ще могат да купуват и продават акции на основен пазар на Българска фондова борса, без да плащат такси към институциите и комисиони към посредниците

18 инвестиционни посредници се включват в инициативата „Ден за акции“

18 инвестиционни посредници се включват в инициативата „Ден за акции“

По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник