МОСВ (99)

МРРБ ще търси вода за Перник по стари карти от подземни пещери

МРРБ ще търси вода за Перник по стари карти от подземни пещери

Стари карти и подземни карстови пещери са сред основните идеи на експертите как да се реши водната криза в Перник. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска на общините общо 300 млн. лв., за да закрият и рекултивират стари общински депа, които вече не отговарят на изискванията. Средствата също така ще бъдат използвани