банкова система (43)

Банките в ЕС се превръщат в жертви на остарялата йерархична култура

Банките в ЕС се превръщат в жертви на остарялата йерархична култура

Сред големите проблеми на европейската банкова система е остарялото схващане, че мениджърите са двигателят на успеха и могат да си позволят да работят без да се допитват до подчинените си

България има шанс да участва в реиндустриализацията на Европа

България има шанс да участва в реиндустриализацията на Европа

Китай няма да изчезне като важна част от производството в света, но повечето разумни инвеститори няма да зависят на 90% или повече от Китай, както досега. Тук моментално възниква възможността България да получи едно по-достойно място

ББР ще осигури ликвидност на банките в извънредната ситуация

ББР ще осигури ликвидност на банките в извънредната ситуация

Българската банка за развитие ще играе важна роля за обезпечаване на непрекъснатост на ликвидността в банковата система, която да бъде на разположение на малките и средните предприятия и да облекчи българския бизнес.

Управителят на БНБ: Икономиката и банките ни ще останат стабилни през 2020 г.

Управителят на БНБ: Икономиката и банките ни ще останат стабилни през 2020 г.

Проблемите в световната търговия се отразяват на глобалния икономически растеж, който се забавя. В тази неблагоприятна външна среда българската икономика и българските банки се държат устойчиво

ЕС одобри пакет от банкови реформи

ЕС одобри пакет от банкови реформи

Европейските депутати одобриха реформа на банковите правила, обръщайки внимание на някои от пропуските в системата, разкрити по време на световната финансова криза. Банковата реформа, предложена от Европейската комисия