външен дълг (51)

Външната задлъжнялост на фирмите надхвърли 16 млрд. евро

Вътрешнофирменото кредитиране надхвърли 16 млрд. евро, показва статистиката на БНБ. В края на юли общата стойност на заемите, отпуснати от чуждестранните компании на българските им дъщерни дружества, е 16.018 млрд. евро - най-високата стойност досега.

Външният дълг на Китай наближава 1 трлн. долара

В рамките на шест месеца краткосрочните задължения на Китай към външни инвеститори са нараснали с 25 млрд. долара до 565.68 млрд. долара. Засега притесненията за публичната задлъжнялост на Китай не са големи

Външният ни дълг нарасна с над 740 млн. лв. през март

Брутният външният дълг на България в края на март 2013 г. е 37.35 млрд. евро или 90.4% от брутния вътрешен продукт (БВП), показват данни на Българска народна банка (БНБ). Размерът на дълга е с 246 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2012 г., когат