За година външното финансиране в страната се сви наполовина

Брутният външен дълг е надолу с почти 245 млн. евро през февруари

За година външното финансиране в страната се сви наполовина

Снимка: Economic.bg/Архив

Полученото външно финансиране в страната от нерезиденти за месец февруари се е стопило наполовина спрямо стойността му 12 месеца по-рано и вече е в размер на 525.1 млн. евро. Това показват данните за брутния външен дълг от Българска народна банка. По-голямата част от полученото външно финансиране (42.1%) е вътрешнофирмено кредитиране - 221 млн. евро, а 170 млн. евро е външното кредитиране в банковия сектор.

Като цяло брутният външен дълг в България през февруари е 33.8 млрд. евро (52% от БВП) и отбелязва намаление както спрямо края на 2019 г. (спад с 244.6 млн. евро), така и спрямо година по-рано (спад със 191 млн. евро). Понижението се дължи на такова и в дългосрочните, и в краткосрочните задължения, които обаче са само 24% от общия дълг. Краткосрочните задължения намаляват с 272.4 млн. евро спрямо края на 2019 г. и нарастват с 19.4 млн. евро на годишна база. Дългосрочните от своя страна са 25.7 млрд. евро (76% от дълга), като нарастват с 27.8 млн. евро от края на 2019 г., но се понижават с 210.9 млн. евро на годишна база.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на февруари е 5.4 млрд. евро, като спрямо края на 2019 г. намалява с 4.3 млн. евро, а на годишна база се понижава с 80.3 млн. евро.

Външните задължения на банковия сектор се понижават с 320 млн. евро от края на 2019 г. и нарастват с 24 млн. евро на годишна база до общо 4.5 млрд. евро.

През февруари са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 674.7 млн. евро (1% от БВП), което е с близо 200 млн. евро по-малко спрямо година по-рано.

Коментари: 0