наказателна процедура срещу Полша (9)

ЕК стартира наказателна процедура срещу Полша

ЕК стартира наказателна процедура срещу Полша

Законът позволява съдиите да заявят желание пред полския президент за удължаване на срока, в който могат да заемат длъжността. Държавният глава може да разреши двукратно удължаване на срока с по три години. Не са установени правила