помощи (75)

Социалното министерство получи допълнителни 12 млн. за помощи

Средствата са предназначени и за изплащане на дължими обезщетения, за отпускане на целева помощ за отопление, за покриване на разходи за диагностика и лечение в лечебни заведения на лица, които нямат доход

100 въпроса към българите, за да получат помощи в Англия

Великобритания планира максимално да затрудни достъпа до социални помощи на имигрантите от Европейския съюз (ЕС). За да получат жилищни помощи, подпомагане на доходите, както и данъчни облекчения, имигрантите ще трябва да отговорят на 100 въпроса. Те щ