продажба на Telenor (5)

Приходите на Теленор България скачат през пандемичната 2020 г.

Приходите на Теленор България скачат през пандемичната 2020 г.

Приходите на българския телеком оператор Telenor скачат през пандемичната 2020 г. Въпреки това печалбата преди данъци, такси и амортизации (EBITDA) леко се свива през изминалите 12 месеца

ЕК одобри сделката за Telenor

ЕК одобри сделката за Telenor

Европейската комисия (ЕК) одобри сделката за придобиването на активите на Telenor Group в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) от чешкия инвестиционен фонд на Петр Келнер PPF Group