търговски площи (38)

Областните градове стават все по-атрактивни за търговците

Областните градове стават все по-атрактивни за търговците

След пренасищането на пазара с обекти в столицата, наемателите на търговски площи имат все по-големи апетити към областните градове. В основата на интереса им са икономическия растеж и нарастващото потребление

Ръст в предлагането на индустриални площи в столицата

Ръст в предлагането на индустриални площи в столицата

Наблюдава се ръст в предлагането на модерни индустриални и логистични площи в София в размер на 4%. Основните промени, които се отчитат в сравнение с предходното полугодие, са с положителен знак. Това сочи най-новият