2020 (20)

ИПИ предлага данъчни облекчения в алтернативния си бюджет

ИПИ предлага данъчни облекчения в алтернативния си бюджет

Алтернативният бюджет на Института за пазарна икономика се отличава с излишък от 1.5 млрд. лв., предвидени данъчни облекчения, предложение за постигане на финансова децентрализация