Allianz (9)

Allianz: Българските домакинства са сред малкото нещастни спестители

Allianz: Българските домакинства са сред малкото нещастни спестители

Докато световните финансови активи се увеличиха с 9.7% през 2020 г., достигайки магическите 200 трилиона евро за първи път, тези в България на практика не помръднаха (или с едва 0.1% нагоре)