Goldman Sachs (56)

Goldman Sachs с по-добри прогнози за Еврозоната

Икономиката на Еврозоната ще нарасне с 1.1% през 2014 г., прогнозира американската инвестиционна банка Goldman Sachs. Това е ревизия на предишната прогноза на финансовата институция за 0.9% увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП)