Wi-Fi (29)

5G може да замени WiFi

5G може да замени WiFi

Мобилният оператор Verizon ще работи с Nokia за създаване на частни 5G инсталации, които могат да заменят WiFi в големите „производствени, дистрибуторски и логистични съоръжения“

BMW, Vodafone и Ericsson искат ЕС да позволи 5G при колите

BMW, Vodafone и Ericsson искат ЕС да позволи 5G при колите

BMW, Vodafone и Ericsson призоваха Европейската комисия да позволи автомобилите в ЕС да се свързват с 5G-мрежата. Компаниите се опасяват, че предпочитанието на изпълнителния орган на ЕС към Wi-Fi-технологията при колите се дължи

Рискове и ползи от свободните Wi-Fi мрежи

Рискове и ползи от свободните Wi-Fi мрежи

Достъпът до интернет вече се възприема от ООН като основно човешко право и в тази връзка изграждането на свободните публични Wi-Fi мрежи е от ключово значение, но заедно с това крие и не малко рискове за личните данни на потребителя