Анализ (2378)

Защо едно ново работно място в Добрич значи повече от подобно в София

Защо едно ново работно място в Добрич значи повече от подобно в София

Десет нови работни места в Добрич водят до увеличение в местната заетост с общо 25 работни места. За сметка на това в София десет нови работни места не водят до верижен ефект