Банките все още не са готови за по-достъпните безлихвени заеми

Към 13 юли търговските банки са отпуснали безлихвени кредити в размер на 50 млн. лв.

Банките все още не са готови за по-достъпните безлихвени заеми

Снимка: Economic.bg/Архив

Все още не всички търговски банки са готови да приемат заявления по новите условия за безлихвените кредити до 4500 лв., въпреки че промените по програмата бяха приети в средата на юни.

От Българската банка за развитие (ББР), която е гарант по антикризисната мярка, казват, че „промените влизат в сила поетапно във всяка от търговските банки, като очакванията са до началото следващата седмица всички банки да са извършили нужните юридически и технически промени“. От съобщението не става ясно кои от търговските банки, които работят по програмата, вече приемат заявления и кои не.

Условията по тази програма бяха променени, за да имат възможност повече хора да се възползват от нея. Служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск в момента на подаване на искането за кредит. Самоосигурените лица може да декларират 20% спад в доходите не само за първото, но и за следващи тримесечия от 2020 г. Промени има и по отношение на осигурителните вноски – достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца назад.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 година. Партньори по нея са общо 12 търговски банки. В момента 10 от тях приемат заявления на кандидатите - Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк, тъй като Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми.

Към 13 юли търговските банки са отпуснали безлихвени кредити в размер на 50 млн. лв. Данните от ББР показват, че отказите, които финансовите дружества дават на кредитоискателите, са приблизително една трета от всички искания. Средната стойност на заемите продължава да е около 4 200 лв. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета - на самоосигуряващи се.

Коментари: 0