Euler Hermes: Двуцифрен ръст на фалитите ще има в България през 2021 г.

Потенциално застрашени са компании в почти всички сектори, като относителна стабилност има само при IT фирмите

Euler Hermes: Двуцифрен ръст на фалитите ще има в България през 2021 г.

Снимка: Красимир Свраков

Увеличение от 21% на фирмите в България, които обявяват несъстоятелност, ще има през 2021 г. в сравнение с 2019 г. Това очаква Euler Hermes, лидер в застраховането на търговски кредити в света и у нас. Актуализираната прогноза за 2020 година също е за увеличение от близо 20% спрямо предходната, което е значително над перспективата преди Covid-19 кризата.

Според експертите на Euler Hermes последствията върху компаниите и увеличението на фалитите ще бъдат сравними като средно ниво с кризата от 2009 година, като основната разлика обаче е, че коронакризата засяга много повече държави. Рискът от несъстоятелности покрива почти всички сектори, като е особено осезаем при транспорта, автомобилостроенето, туризма и луксозните стоки. Изключение правят само фармацията и IT секторът където има по-голяма стабилност. Най-застрашени логично са компаниите, които са били нестабилни още преди кризата.

 „Несъмнено новата икономическа реалност ще форсира процеса на ръст на фалитите у нас, който започна още преди три години. Последствията от Covid-19 кризата ще се усетят както тази година, така и отложено през следващата. Както винаги обаче сме обръщали внимание, заради тежка административна процедура и някои специфики в България несъстоятелностите не са основният индикатор за стабилността на компаниите и икономиката. Затова нашите очаквания са същинският удар да се усети в междуфирмената задлъжнялост, чиито нива могат да нараснат значително. Това е сигналът за риск, който трябва да се следи много внимателно”, обясни Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България.

Прогнозата за България е част от нов доклад на Euler Hermes, който се фокусира върху последиците от коронакризата върху стабилността на компаниите от цял свят. Според експертите на глобално ниво фалитите ще нарастнат средно с 35% през 2021 спрямо 2019 година. Най-тежко се очаква да бъде положението в САЩ с увеличение от 57%, Литва с 49% и Бразилия с 45% за същия период. Пред много сериозен ръст обаче са изправени и много държави в Западна Европа, както и Китай с прогноза за 40%, Сигнапур с 39% и Хонг Конг с 23%.

„Бомба със закъснител“ и „Ефекта на доминото“

Докладът обръща специално внимание и на две специфики на ситуацията – въздействието на принципа на „бомба със закъснител” и „ефекта на доминото”. Първата се свързва със серията от икономически мерки, предприети от различните държави, за да омекотят удара върху икономиката и бизнеса, като например безлихвени кредити, данъчни облекчения и отлагания на изисквания за обявяване на фалит. Това според експертите ще удължи процеса и реалният ръст на несъстоятелностите ще се усети в първата половина на 2021 година. Паралелно с това ще се развие каскадно и т.нар. ефект на доминото, в който фалитите на едни компании ще доведат до други по веригата.

„Тези два фактора трябва да се вземат предвид и от българските компании в оценката на риска. Това, че заради административни и нормативни специфики прогнозата за страната ни изглежда по-благоприятна от средната на глобално ниво, не бива да ни дава фалшиво спокойствие.”, категорична е Камелия Попова.

Коментари: 0