110 хиляди лева за 7 еко проекта

Парите по "М-Тел Еко Грант" са за възстановяването на биоравновесието в пострадалите от наводненията райони и за опазването на застрашени растения и животни

Сто и десет хиляди лева ще бъдат разпределени между седем екологични проекта, финансирани по дарителската програма М-Тел ЕКО Грант. През настоящата година традиционната грантова програма на телекома ще подкрепи един проект, насочен към възстановяването на биоравновесието в пострадалите от наводненията райони, както и 6 проекта, свързани с опазването на застрашени диви и културни видове растения и породи животни. Избраните проекти трябва да бъдат реализирани до края на годината.

Седемте проекта бяха избрани сред общо 30 кандидатури, събрани в рамките на месец. Комисия, в която участват представители на неправителствени организации, медии и общественици определи победителите. За първа година към нея се присъедини и представител на държавата, заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева. Комисията оценяваше проектите спрямо качеството им и потенциала за устойчивост на очакваните ефекти от реализацията.  

Грантовата програма е част от дългосрочната и устойчива социално-отговорна политика на М-Тел. Целта на М-Тел Грант е да подкрепи малки, но значими социални проекти, както и такива, които трудно намират финансиране, поради спецификата им. С тази програма компанията става един от най-големите частни дарители в името на биоразнообразието в страната.

Традиционно М-Тел Грант се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Ето и проектите, които ще получат финансиране:

 

Читалище "Бъдеще сега"

с. Гудевица, община Смолян

Омайната градина - прилагане на биоземеделски практики за опазване на редки растителни видове в Родопите

Сдружение "Инициативна група "Витоша"

София

Опазване на защитен вид - видра, чрез превенция на конфликти и знание

Сдружение "Агролинк"

София

С децата в био градината

Сдружение "Зелени Балкани"

Стара Загора

Опазване на световно застрашени и редки за България птици

Българско дружество за защита на птиците

София

Заедно за вечерната ветрушка

Читалище "Обединение"

Кърджали

За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи

Сдружение „Заедно за Свиленград"

Свиленград

Ръка за ръка за бъдеща превенция на наводненията в Свиленград

 

Коментари: 0