12.5 млн. евро за развитието на София

Парите са по европейската инициатива JESSICA

12.5 млн. евро за развитието на София

Снимка: ФНФ

6600 ~ 1 мин. четене

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в качеството си на управляващ орган на холдинговия фонд JESSICA за България, днес сключи споразумение за създаване на Фонд за градско развитие (ФГР) с цел инвестиране в проекти за градоустройство на София, съобщиха от Европейската комисия.

ФГР е създаден като акционерно дружество от Фонда на органите за местно самоуправление (ФЛАГ) за инвестиране на около 12.5 млн. евро по линия на JESSICA, заедно с допълнително съфинансиране от най-малко равна сума, отпусната от ФЛАГ. Средствата за инвестиции ще бъдат предоставяни през следващите три години и половина.

Основните цели на ФГР ще бъдат подпомагане прилагането на политиката на сближаване на ЕС в контекста на благоустрояването на София, както и идентифициране на градоустройствените потребности и осигуряване на финансиране за устойчиви проекти за градско развитие и/или публично-частни партньорства.

Инвестиционният портфейл на JESSICA в град София може да включва проекти със следния обхват: възстановяване на изостанали градски зони, основни инфраструктурни дейности, енергийни мрежи и енергийна ефективност в контекста на по-обхватен план за градско развитие и т.н.Подкрепи Economic.bg