Бизнес климатът се подобрява

Общият показател се покачва с 5.7 пункта през втория месец на 2013 г.

36 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Бизнес климатът се подобрява през февруари спрямо предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Общият показател на стопанската конюнктурата се покачва с 5.7 пункта през втория месец на 2013 г., заради по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Нарастването в промишлеността през февруари е с 3.6 пункта спрямо януари 2013 г. В очакванията на бизнеса за състоянието на отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Отчетеното повишение в строителството  за февруари е 4.1 пункта спрямо януари. Очакванията на предприемачите по отношение на строителната активност през следващите три месеца са благоприятни, което е съпроводено и с намерение за допълнително наемане на персонал, посочват от НСИ.

Основните пречки за развитието на отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и финансовите проблеми. През февруари обаче анкетата отчита засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества от третото място фактора „конкуренция в бранша”.

Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 11.7 пункта в сравнение с първия месец на годината. Търговците са оптимисти и за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Търговците все пак отчитат, че основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, както и недостатъчното търсене.

В сектор „Услуги” бизнес климатът през февруари отчита ръст от 5.3 пункта в сравнение с предходния месец. Мненията на ръководителите за търсенето през следващите месеци са благоприятни, но несигурната икономическа обстановка, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните проблеми пред бизнеса.

Подкрепи Economic.bg